Днес в Софийския университет беше дадено началото на проекта GATE - "Големи данни за интелигентно общество". Целта е да се изгради Център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект.

Стойността на проекта е 30 млн. евро и ще се изпълнява седем години. Към Университета ще се създаде институт, който ще обработва големи данни в четири направления - Бъдещи градове, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Цифрово здравеопазване.

Например ще се правят цифрови модели на градовете, с което ще се подпомогне планирането на пътищата, сградите, транспорта.