Зоологическата градина в Париж представи нов уникален екземпляр. Съществото е нито животински представител, нито раститетелен, а всъщност по-малко и от двете. '''Жълтият едноклетъчен организъм, който наподобява лишей, е представител на т.н. род "Лигави гъби". Разликата с нормалната гъба, обаче, е че този вид притежава храносмилателна система.

Много от тези чудеса на природата могат да бъдат намерени в дивия свят, където човешкият фактор е сведен до минимум. В различните континенти, те притежават различни характеристики. Но това, което ги обединява е, че макар и да не притежават уста, стомах и очи, "лигавите гъби" усещат и смилат храна.

Бруно Давид - директор на Природонаучния музей в Париж: Поведението на съществото е като на животно. Ако бъде поставено в лабиринт, ще започне да се изучава трасето и ще потърси най-краткия път към храната. Създанието мрази солта, затова ако бъде сложена бариера от сол дори и пред храна, то няма премине. Ако бъдат слети два от тези организми, информацията от единия се запазва и се прехвърля на другия.

Изследванията върху слузестият организъм показват, че ако бъде разрязано на половина, съществото ще се регенира напълно, при това за 2 минути. Макар и да се води "гъба", то не е стационарно, а се предвижва с 4 см/час. От днес това чудо на природата, което все още е необятно за учените, може видяно в зоологическа градина в Париж.