Тази нощ беше пикът на Джеминидите. Метеорният поток обсипва със падащи звезди нощното небе всяка година по това време.


Те се забелязват лесно, когато няма пълнолуние, защото се движат с "едва" 35 км в секунда. През последните години се изсипват все повече - по 150 метеора на час.

А за пръв път са били наблюдавани преди 150 години.