На заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество ще бъдат обсъдени три законопроекта.

Ще бъде разгледано предложението на БСП за преизчисляване на старите пенсии за трудов стаж. Държавата, бизнеса и синдикатите ще обсъдят и друга идея на опозицията - при раждането на второ и трето дете да се отпуска двукратна помощ - 10 минимални работни заплати, ако родителите са били осигурени 24 месеца преди раждането на детето.

Предлага се също помощта за бедните семейства в началото на учебната година да се изплаща не само за първокласници, но и за децата от 2 до 4 клас.

Социалните партньори ще разгледат Закона за българските лични документи. Ще бъде представен и Проекта на Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването ѝ към ЕС.