Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева се включи в отбелязването на празника на Силистра.

Силистра

При срещите си с жители на града и представители на местната власт, Карянчева отбеляза една от най-характерните черти на Силистра, особено ценна за днешния свят - толерантността. Тя даде пример с това, че в Силистра могат да се видят паметници на културата от различни епохи, свързани с няколко религии и етноси.

Цвета Караянчева - председател на Народното събрание: Бъдете горди със своята история, обичайте града си, имайте самочувствието, че сте достойни предци на вашите наследници и помнете, че днес трябва да бъдем обединени от общи цели и идеали, които да предадем на поколенията след нас. Днес нашето предизвикателство, но същевременно и отговорност е да съградим една по-добра България.