Единадесетокласници от Езикова гимназия „Иван Вазов” в Пловдив изчетоха цялото творчество на своя патрон и разработиха туристически маршрути по местата, описани в книгите му. Постигнатото е част от проекта „Иван Вазов в облака”, по който са работили учениците.

Пловдив

Идеята за проекта „Иван Вазов в облака” е на учителката по български език Елена Вързилова, която е сред сертифицираните да работят с т.нар. „облачни технологии” преподаватели.

Елена Вързилова - учител по български език в ЕГ ”Иван Вазов” - Пловдив: "Това е моят първи експеримент за работа в облака с учениците. Причината да го захвана е вечната борба на учителя с учениците, когато започват да учат творчеството на Иван Вазов.”
Чудомира Станова - 11 клас, ЕГ ”Иван Вазов” - Пловдив:"В началото не разбирахме голяма част от него, но госпожата сподели линк към неговия речник и разбрахме доста нови думи."

Разделени в групи, въпреки трудностите учениците имали за задача да изследват цялото творчество на Вазов и да отбележат споменатите от него места из България, като посочат и цитат от творбата.

Петя Дичева 11 клас, ЕГ ”Иван Вазов” - Пловдив: "Нашата група имаше за задача да разгледа романа „Нова земя”. Всеки имаше да прочете отделна част и всички трябваше да извадим местата и да ги попълним в дадената карта."
Чудомира Станова - 11 клас, ЕГ ”Иван Вазов” - Пловдив: "Имахме два месеца, за да извадим тези места, след което за две седмици госпожа Вързилова създаде два туристически маршрута, като сега за лятото имаме и ние да направим още."

През лятната ваканция младежите ще продължат да попълват картата с местата, описани от Вазов.