В началото на учебната годна всички деца, които тръгват на училище или детска градина за първи път трябва да представят имунизационен паспорт на медициската сестра. Изискването важи и за децата, които сменят учебното заведение. В София обаче документи за имунизационния статус трябва да представят всички деца, за които в училищата и детските градини няма данни.

След епидемията от морбили здравните власти в София установили,че има училища и детски градини,в които липсват данни за имунизационния статус на част от децата.

Д-р Ирина Гайтаневска - началник на отдел в СРЗИ: В момента на възникване на едно заболяване ако не разполагаме с данни за това дали децата са имунизирани или не забавя предприемането на противоепидемичните мерки.

За това поискали от семейните лекари да издадат отново имунизационни паспорти на децата, за които няма информация в учебните заведения.

Д-р Николай Колев - общопрактикуващ лекар: Не отнема чак толкова време ако може да се направи през софтуер. Ако трябва да се напише на ръка, трябва да ви кажа,че това е пълно безумие. И аз лично ако трябваше да го правя на ръка не бих го направил; Не виждам това би отнело може би по 15-20 минути на дете.

Това може да е причина за образуване на опашки пред лекарските кабинети. За да реши проблема доктор Колев издава имунизационни паспорти след предварително записан час.

В 22-ро училище новопостъпилите ученици трябва да занесат имунизционен паспорт на медицинската сестра до края на септември.

Елена Петрова - мед. сестра в 22 СЕУ "Георги С. Раковски": Тези ученици, които не са нови за нас и си имат пълен имунизационен статус не е необходимо да го правят на нови. Това е двойна работа.

До края на годината обаче тези ученици трябва да представят на медицинската сестра данните от задължителния профлактичен преглед.