Инспекцията по труда в Благоевград започва проверки във връзка с изпълнението на изискванията на Закона за хората с увреждания. Ще бъдат проверявани предприятия с персонал над 50 души, които трябва да имат нает поне един служител с трайни увреждания. Над 200 предприятия от областта ще бъдат инспектирани.

Благоевград

От началото на годината над 800 души с трайни увреждания са намерили работа в областта. Голяма част от работодателите се възползват и от програмите, които предлага Агенцията по заетостта.

Станислава Поповска, дир. Регионална служба по заетостта- Благоевград: Те ползват облекчения за фонд работна заплата и осигуровки, които са за сметка на работодателя.

Най-често работодатели от сферата на търговията, леката промишленост и туризма наемат хора с тайни вреждания.

Нурел Халим е незряща, въпреки това е завършила приложна лингвистика с английски и руски език и магистратура журналистика. Години наред се опитва да намери работа.

Нурел Халим: В една телевизия бях пробвала след магистратурата ми журналистика, но така безуспешно.

Работодатели, които откажат да спазват Закона за хората с увреждания и не наемат такива работници са задължени да плащат компенсаторни такси в размер на 30 % от минималната работна заплата.

Славянка Симитчийска, дир. Инспекция по труда- Благоевград: В закона е предвидено работодатели, които имат специфични условия на труд да бъдат освободени с така наречената обосновка от тяхна страна, от наемане на хора с увреждания.

Работодателите, които наемат хора с увреждания, трябва да им осигурят подходящи условия на труд. Ако не го строят, ги грози санкция от 1 000 до 2 000 лв. При повторно нарушение глобата стига до 10 000 лв.


Вижте повече в прякото включване на Ирина Николова в Сутрешния блок на БНТ