Законопроектите за хората с увреждания и за личната помощ ще бъдат обсъдени на първо четене в Народното събрание.

Текстовете уреждат използването на лични асистенти за хората с увреждания, предвиждат по-висока финансова подкрепа и въвеждане на индивидуална оценка на потребностите. В предложенията е записано още като ресорен вицепремиер Валери Симеонов да бъде председател на Съвета за интеграция на хората с увреждания.

Идеята обаче предизвика остри критики в парламента. Част от депутатите смятат, че този текст трябва да се промени.

Остри реакции срещу това Валери Симеонов да оглави Съветa за хора с увреждания

Остри реакции срещу това Валери Симеонов да оглави Съветa за хора с увреждания

Остри реакции в парламента срещу законовия текст, който предвижда вицепремиерът Валери Симеонов да оглави Националния съвет за интеграция на хората с...