На 12-тата среща на Асоциацията на българските училища в чужбина вицепрезидентът Илияна Йотова призова обучението на български език в чужбина да бъде утвърдено като средство за приемане във висше училище в България. Според вицепрезидента трябва да се спре използването на неверни исторически факти в страни, в които има българска диаспора и да се признае Кирило-Методиевото дело.

Илияна Йотова откри в Пловдив конференция под надслов "Съхранението на българския език и родовата памет по света - път към Родината". Организатор е Асоциацията на българските училища в чужбина.

Илияна Йотова, вицепрезидент: Езикът всъщност създава онази безкрайна духовна територия, на която пребиваваме всички ние. И която се надявам, че с обща помощ, и това, което полагаме като усилия, тази територия ще бъде принадлежност и на бъдещите поколения и на децата ни. Затова днес моето обръщение, моето слово, е към вас, уважаеми преподаватели. Не толкова към представителите на тези институции, които стоят пред вас, защото ние комуникираме непрекъснато помежду си - съветваме се, координираме нашите действия. Но сме наясно, че без вас, преподавателите, тази голяма мисия, за която говоря, няма как да бъде изпълнена.