Жителите на Община Трън гласуват на местен референдум. Поводът за провеждането му е инвестиционното намерение на българска фирма да възстанови работата на някогашната мина „Злата".

Трън

Това породи напрежение в града и раздели на два лагера жителите на Трън. Днес те трябва да дадат отговор на въпроса: „Против ли сте Община Трън, чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?" Отговорът с "Да" - означава "против", а отговор „Не" - означава „за".

Според противниците на златодобива, реализирането на подобен проект ще унищожи природата и ще навреди на здравето на хората. Поддръжниците на изграждането на мина за златодобив пък смятат, че тя ще съживи икономически района и ще създаде нови работни места.