Над 4500 нарушения е констатирала Върховната административна прокуратура при проверка на договори за оказване на медицинска и дентална помощ, сключени от лечебни заведения със Здравната каса.

Проверени са лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ на територията на цялата страна. Сред най-честите нарушения са доплащане за медицински дейности, както и неправомерно искани потребителски такси.

Наложени са санкции в размер на над 100 000 лева. Предстои налагане на глоби за над 400 000 лв.

Лечебни заведения ще трябва да възстановят неоснователно получени суми в размер на над 700 000 лв.

В областите София, Плевен и Ловеч са констатирани нарушения в лечебни заведения, заради които ще бъдат прекратени договорите им с Касата.