В Швеция парламентът гласува да вдигне пенсионната възраст. От догодина тя става 62 години вместо досегашните 61, а през 2023 ще бъде 63. Променя се и максималната възраст, до която хората могат да запазят работата си. Тя скача от 67 на 68 години.

В Швеция населението застарява, а хората живеят по-дълго и в по-добро здравe.

Гласуваната промяна е част от серия мерки. През 2026 година право на пенсия вече ще се придобива на 64 години, а шведите ще могат да остават на работните си места до 69. След 2026-та ще има автоматично осъвременяване съобразно прогнозата за средна продължителност на живота.

Фрида Флемер: Баща ми е на 84 и още работи за компанията си. Трябва ли да има краен срок?
Инас Шамон: Възможно най-късно. Над 60, ако можете, някои не могат.

Критици изтъкват, че приетият модел ощетява заетите с физически труд и жени на непълно работно време, които рискуват най-голямо изтощение преди достигане на пенсионна възраст. Най-засегнати обаче са хората, на така наречената "гарантирана" пенсия - минимална сума при незначителни или никакви осигуровки. Те не печелят нищо, ако работят по-дълго.

От 2023 година възрастта за гарантирана пенсия се повишава от 65 на 66 години, но тези хора в Швеция са относително малко.