Плуването и рехабилитацията за деца с увреждания трябва да бъдат въпрос на държавна политика - категорични са родители и специалисти от Пловдив. Заниманията се отразяват изключително благоприятно на двигателните умения и приобщаването към социалния живот. Финансирането обаче се оказва проблем, затова неправителствени организации търсят подкрепа от Европа, за да могат българските деца с увреждания да повишат двигателните си умения.

Пловдив

В Пловдив 30 деца и младежи с увреждания от близо година имат възможност да плуват. Това се случва по проект, изпълняван от Сдружение “Паралелен свят“. Повечето от тях се докосват до плуването за първи път.

"Общуването във водна среда, с другите деца, с хората тук от басейна им носи много положителни емоции",сподели Ани Шилева от Сдружение „Паралелен свят“.

"Напредъкът им е невероятен на децата. Имаше деца, които твърдо отказваха да влезнат тук, където сме ние в момента, в залата на басейна. Имаше деца, които отказваха да пипнат водата", разказа Иванка Ишева - инструктор по плуване.

От проекта се възползват и младежи от Центровете за настаняване от семеен тип. Родителите са убедени в ползите на проекта, разработен за деца с физически, интелектуални и множествени увреждания.

Елена Карпарова е тук с 15-годишната си дъщеря.

"Преди проекта успявах да я водя, но за съжаление, един път седмично можех да си позволя, което за мен е недостатъчно, и с радост се включихме в този проект, и сега посещаваме по-често.", каза тя.

Единственият басейн, пригоден за деца с увреждания в Пловдив, е в Аграрния университет, където се провежда и рехабилитацията на децата. Проектът продължава до март 2016-а.