Партия "Воля" иска налагане на мораториум върху всички действия с разпореждане на недвижими имоти, които са частна държавна собственост. Предлагат мораториума да важи 18 месеца или до края на мандата на правителството, а след това да се намери нов начин за продажба на държавните имоти.

Веселин Марешки, председател на ПП "Воля": Естествено, всичко трябва да бъде максимално публично. Всеки един имот на всяко едно министерство или предприятие, което някой смята да се разпорежда с него. Поне 6 месеца предварително в публичен регистър с точни характеристики, за да може всички в България и извън България да се запознаят и да имат време да реагират.