Връщат за ново обсъждане статута на Копривщица в Общинския съвет

Областният управител на Софийска област София Торолова е издала заповед, с която връща за ново обсъждане в Общинския съвет на Копривщица решение номер 166 от Протокол 20 от 17 март тази година като незаконосъобразно. Това информира самата Торолова в съобщение до медиите.

от БТА
преди 3 години
Чете се за: 00:44 мин.
У нас
Връщат за ново обсъждане статута на Копривщица в Общинския съвет

Налице са основания за незаконосъобразност на решението, се посочва в заповедта, приложена в съобщението. В нея се отбелязва, че описаната процедура за промяна на статута на недвижима културна ценност не е в кръга на правомощията на общински съвет.

Решението е взето при нарушение на материалния закон и процесуалните правила, което води до неговата незаконосъобразност и е предпоставка за осъществяване правомощията на областен управител, тоест да върне за ново обсъждане и разглеждане.

Областният управител се позовава на текстове от Закона за културното наследство, съгласно който общите и подробни устройствени планове за защитените територии и специфичните правила и нормативи към тях се изготвят в съответствие с режимите за опазване на недвижимите културни ценности и следва да бъдат съобразени с тях.

Освен това промените на статута на недвижима културна ценност, както и отписването от Национален регистър на недвижимите културни ценности се извършват по реда на глава пета, раздел втори от Закона за културното наследство, след иницииране по мотивирано искане на кмета на общината и след одобрение на МК. Няма данни за направено искане от кмета на община Копривщица за промяна на статута към МК, се отбелязва в заповедта.

В нея се посочва още, че с постановление на МС от 26 септември 1971 г. град Копривщица е обявен за архитектурно-исторически резерват. В този смисъл градът със своите регулационни граници запазва статута си на архитектурно-исторически резерват и единствено МС може да промени неговия статут, пише в заповедта.

Топ 24
Най-четени