След като се запозна с докладите за професионалните и нравствените качества на Иван Гешев прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, единодушно прие, че неговата кандидатура за главен прокурор е допустима. Колегията обсъди и писмото, с което председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов поиска още информация за дейността на Гешев като прокурор.

Главният прокурор внесе като отделна точка в дневния ред писмото на Лозан Панов, с което се иска повече информация за обвинителните актове, които Иван Гешев е внесъл като прокурор в съда, както и за присъдите постигнати по тях.

Прокурорската колегия взе решение цялата информация, която е използвана за изготвянето на доклада за професионалните качества на Гешев да бъде изпратена на Лозан Панов.

Даниела Машева, член на ВСС - прокурорска колегия: Това, което ние ще предоставим съобразно решението на прокурорската колегия, касае именно данните относно професионалните качества.

На председателя на ВКС ще бъде предоставена и цялата информация, която е събрана по последната атестационна оценка на Иван Гешев, която е максималната "много добра". Гешев коментира, че не се притеснява нито от качеството, нито от количеството на своята работа.

Иван Гешев, зам.-главен прокурор, кандидат за главен прокурор: Аз не очаквам да съм обичан. Не е нормално един прокурор да бъде обичан, защото ако бъде обичан означава, че не си върши работата. Защото работата на един прокурор е да повдига обвинения, да иска от съда определени лица да бъдат задържани, да иска да бъдат осъдени.

Гешев коментира още, че притеснени от прокуратурата и полицията трябва да се чувстват пласьорите на наркотици, насилниците и крадците, които тормозят възрастните хора, извършителите на финансови и данъчни престъпления и всички, които престъпват закона.