Критичното мислене се въвежда като неразделна част от обучението в норвежките училища. Новата дисциплина има за цел да подготви учениците за предизвикателствата в реалния и в дигиталния свят.

Компютрите са сраснали с чиновете, а обучението през екрана заменя хартиените страници на учебниците. Достъпът до информация става все по-бърз, а това налага да се формират критерии за възприемане на данните от ранна детска възраст. Причините за въвеждане на критичното мислене като дисциплина в норвежките училища са повече от оправдани.

Ян Торе Санер, министър на образованието и интеграцията: Критичното мислене е важно, за да се разбере какво е факт, какво е новинарска история и какво е фалшива новина.

Новата дисциплина е смесена. Тя съчетава елементи от точните и хуманитарните науки, за да постигне и крайната цел - създаване на усещане за социална ориентация.

Магнус Екерн, ученик: Има много надеждни източници, но има и някои фалшиви. Лошо е, че някои хора правят такива.

Наред с точната преценка в дигитална среда, новата програма, която влиза в сила от следващата учебна година, отделя повече време на творчеството, комуникацията, уважение към човешкото достойнство и към природата.