Здравната каса предлага догодина в инвазивните кардиологии да се монтират камери. Целта е да се ограничат възможностите за източване на Касата.

От Здравната каса предлагат в ангиографските зали да се монтират камери, които да наблюдават само входовете им. Целта е да се следи дали лекар и пациент са влезли в залата за извършване на процедура.

Д-р Иван Маджаров - председател на БЛС: Лекари, които едновременно се водят на график в една болница и в същото време се отчитат дейности на тяхно име в друга болница. Целта е да се избегне това.

Пациентите няма да бъдат снимани по време на манипулацията.

Д-р Иван Маджаров - председател на БЛС: Това, което предложи НЗОК, не е да се наблюдава самата манипулация като доказателствен материал, а да се наблюдава кой и в какъв момент от денонощието е извършил манипулацията.
Д-р Стойчо Кацаров - председател на Центъра за защита правата в здравеопазването: Трябва да знаят и БЛС и НЗОК ,че дори и да го въведат подобно изискване. То не може да стане без изрично писмено съгласие от страна на пациента.

Записите ще се пазят до 30 дни и ще се използват от контролните органи при съмнения за злоупотреби.

Проф. Генчо Начев - директор на УМБАЛ "Св. Екатерина": Всичко, което е в полза на контрола, аз съм го приветствал винаги и продължавам да го приветствам. За мен е интересно какво ще направят като снемат пациента, че влиза. Единствено това, че ще се знае, че този пациент е влязъл да му се прави някакво изследване. Ама дали е направена процедурата така, както трябва да бъде направена, дали е отчетено, нещо което не е направено.

Предложението на здравната каса е част от анекса към Националния рамков договор, който трябва да бъде подписан до края на годината.