Според проучване на белградското "Бюро за социални изследвания" (БИРОДИ), 45,5 на сто от сръбските граждани смятат членството в ЕС за най-приемливия външнополитически приоритет на Сърбия, докато 17,6 на сто смятат, че Сърбия трябва да бъде член на Евразийския съюз. Малко повече от една трета от анкетираните заявиха, че Сърбия не трябва да бъде член нито на ЕС, нито на НАТО, нито на Евразийския съюз.

Според съобщение за проучването на БИРОДИ, само две на сто от анкетираните са заявили, че Сърбия трябва да бъде член както на ЕС, така и на НАТО, а сред респондентите с основно и по-ниско образование членството в ЕС е най-големият външнополитически приоритет. Но те също така дават статистически значима подкрепа за членството на Сърбия в Евразийския съюз (23,5%).

Седем от десет респонденти, които през май 2019 г не са били направили своя избор, сега са "За" членството на Сърбия в ЕС. Сред избирателите на Сръбската прогресивна партия (СПП) този процент е 45,1%, в сравнение с 29% за неутралитет и една четвърт за евразийската общност, се казва в изявлението.

Членовете на Социалистическата партия на Сърбия (СПС) имат подобно мнение.

Гласоподавателите на опозиционния Алианс на Сърбия (АнС) са разделени на такива, които подкрепят членството в ЕС, 53,5 на сто и тези, които са неутрални, 38,6 на сто.