Фишинг измамите, електронните и интернет измами, различните операции с криптовалути, социалното инженерство са сред най-новите способи за пране на пари. Това каза д-р Николай Алдимиров, председател на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари по повод излизането на книгата му „Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки".