В началото на лятото от Югозападното държавно предприятие започнаха проверка за готовността на екипите и техниката за борба с горските пожари. Те са се увеличили 7 пъти на територията на предприятието. Засегнатите площи са близо 5000 дка, като основните поражения са в районите на горските стопанства в Благоевград и Дикчан. Основната причина за пожарите е човешка небрежност.

Девет известителни кули, оборудвани със специализирана техника локализират и сигнализират за горски пожари на територията на Благоевградска област. Информацията се получава в единния противопожарен център и екипите за гасене пристигат на място за не повече от 50 минути.

Инж. Румен Гаврилов, експерт в Югозападно държавно предприятие: На кулата са монтирани паралелно две камери. Едната е инфрачервената – термовизуалната камера. Другата – дневна камера с обхват десет км и 5 км за инфрачервената камера.

По зелената граница със Северна Македония са направени специални пътища, които позволяват на екипите да ограничат пожарите от западната ни съседка преди да достигнат горските масиви на наша територия. Там, където достъпът е затруднен и специализирана техника не може да достигне, се гаси на ръка.

Инж. Румен Гаврилов, експерт в Югозападно държавно предприятие: Имаме 40 горски стопанства, които са екипирани с противопожарна техника, както и с екипи за пожарогасене. Каски, ръкавици, облекло. общо за ЮЗДП имаме 32 автомобила, които са позиционирани в горските стопанства.

От началото на годината двама души са предадени на прокуратурата, тъй като са предизвикали горски пожари. Санкциите са между 500 и 5000 лв. Нанесените щети обаче, често надвишават многократно техния размер.