Обучение за лекарите от спешните центрове и отделения в страната, планира здравното министерство. То ще започне през есента и ще се провежда в ремонтирания Национален център за обучение и квалификация в София. Финансирането е с евросредства по проект ПУЛСС 2.

Около 7000, лекари, медицински сестри, фелдшери и парамедици работят в спешните центрове и спешните отделения в страната. През есента поетапно всички ще преминат за задължителен 5-дневен, безплатен курс в Националния център за обучение и квалификация.

Д-р Росен Радев - директор на Националния център за обучениe на спешни медици: Целта е да подобрим качеството на лечение, на обслужване на спешните пациенти в страната..

Центърът е ремонтиран с евросредства. Закупени са и нови високотехнологични манекени.

Д-р Росен Радев - директор на Националния център за обучение и квалификация в системата на спешна помощ: Може да се направи веднага измерване на кръвно, кардиограма, както демонстрирахме. Електрифицирани и модернизирани много.

Работещите в центровете за спешна помощ и спешните отделения са преминали подобен курс, преди няколко години.

Д-р Николай Хубанов - началник на Спешно отделение, УМБАЛ "Алескандровска": Хората просто трябва да поддържат навиците си. Тогава, когато нямаме реална спешност. Това е като в една пожарна. Ние непрекъснато трябва да знаем и да бъдем готови за това, което предстои.

След края на курсовете Националният център ще продължи да обучава медиците от спешна помощ дистанционно.