Мерки срещу замърсяването на въздуха в София. Общината и регионалната инспекция по околна среда започват проверки за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в автосервизи и пунктове за вторични суровини.

Сред мерките срещу замърсяването на въздуха в София са засилени проверки за изгаряне на материали на открито и по-често събиране на едрогабаритни отпадъци.

Йоана Христова - зам.-кмет по околна среда на СО: Това са например стари дограми, които гражданите имат право да оставят до контейнерите. Идеята ни е с тези повишени кратности на извозването този материал да не стига и да се използва за нерегламентирано отопление.

Христова даде началото на есенната кампания за залесяване на новата гора на София край Суходол.

Йоана Христова -зам.-кмет по околна среда на СО: Това са дървета, които ставайки гора, ще предотвратят замърсяването и ще пречистват въздуха. Тази инициатива е изцяло на доброволчески принцип. СО осигурява фиданки, инструменти за засаждане.

Най-активни в засаждането на фиданки бяха децата.

През почивните дни, докато времето позволява, всеки желаещ може да се включи в залесяването на новата гора на София. До мястото е осигурен и градски транспорт.