Преди началото на учебната година започват засилени проверки за техническото състояние на училищните автобуси във Варненска област. Целта е превозвачите и шофьорите да обърнат внимание на специализираните превозни средства и готовността им да превозват учениците. Идеята на проверките е да се гарантира безопасно превозване на децата до класната стая.

Повече подробности за акцията вижте в прякото включване на Петър Дойкински и репортажа на Нивелина Няголова.

Ветрино

След първия учебен ден с автобусите на Община Ветрино ще се извозват деца от близките села, затова и проверките са изключително прецизни - от техническото състояние до документацията. В общината има едно средно училище. Всеки ден извозват над 200 деца от 10 села.

Светлана Петрова, директор на СУ "Христо Ботев", Ветрино: Даже имаме две населени места, които са извън общината, но имаме ученици, пътуващи от там. Това лято само сме дали около 10 000 лева за ремонт на няколко от автобусите, които се нуждаеха от такъв.

Грижата на училищното ръководство е не само за автобусите, но и за шофьорите.

Светлана Петрова, директор на СУ "Христо Ботев", Ветрино: Шофьорите ежедневно преминават медицински преглед при училищния лекар.

Училището има седем автобуса, един механик и шестима шофьори. Бекер Хасан вози ученици от 37 години.

Бекер Хасан, шофьор: Аз возя от първи до дванайсти клас. Малките аз ги возя и отговорността е голяма. Малки са, не знаят нито как се слагат коланите... Сутрин с учителката им нагласяваме коланите и тогава тръгваме.

В Община Ветрино зимите са сурови. Падне ли сняг, хората често са откъснати от света, но училищните автобуси не спират да се движат и да извозват децата до училище.

Бекер Хасанов, шофьор: Стопляме автобусите и тръгваме за децата. Държим и връзка с диспечера как са пътищата и почти нямаме проблеми.

При проверката на автобусите в Община Ветрино не бяха открити сериозни нарушения. Всички предписания на проверяващите ще бъдат изпълнени до края на седмицата.