Здравният министър Кирил Ананиев разпореди да бъде извършена проверка на дейността на Центъра за спешна медицинска помощ в Русе, след като 50 служители подадоха оставка.

© БГНЕС

Експертите на Дирекция „Вътрешен одит“ на Министерството на здравеопазването ще проверяват дали законосъобразно са определяни и осчетоводявани разходите за заплати, както и дали са приложени контролните механизми, свързани с разходването на средства за възнаграждения в Центъра за спешна помощ.

От вчера финансови инспектори на АДФИ също извършват проверка в русенския спешен център.

До реакцията на министерството се стигна, след като 50 служители от Спешната помощ в града подадоха оставки. Медицинският персонал и шофьорите настояват за по-добро заплащане и условия на труд. Те настояват и директорът на центъра, изпълняващ длъжността – д-р Недка Дикова, да запази поста си. От днес начело на центъра е д-р Иванка Маринова Узунова, която спечели мястото след конкурс.

Медиците от Спешна помощ - Русе подават оставки

Медиците от Спешна помощ - Русе подават оставки

След конфликта в Центъра за спешна помощ в Русе заради назначаването на нов директор, 50 служители са подали оставките си. Според здравното министерст...